บริษัท ไนน์.เอ็น.พี.กรุ๊ป จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์โทรศํพท์ Gadgets ผ่านทางเพจ facebook page
สวัสดิการ
- ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์.เอ็น.พี.กรุ๊ป จำกัด
75/32 ซอย ม.เอราวัณ
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000