JobThai
บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด
บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด เป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ (กลต) เพื่อเป็นบริษัท ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ให้แก่สถาบันการเงิน และบุคคลทั่วไป เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน โดยปัจจุบันเป็นพันธมิตร กับหลายสถาบันการเงิน ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย , ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ปรับเงินเดือนประจำปี - ค่าพาหนะ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท กราฟฟิค เอ แอพไพรซอล จำกัด
เลขที่ 14 ซอยนาคนิวาส 8 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230