บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอส และฟาซิลิตี้ เซอวิสเซส จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมากว่า 5 ปี เรามุ่งเน้นพัฒนางานด้านบริการ ด้านความปลอดภัยและความสะอาดเป็นหลัก
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเดินทาง
  • - รถรับ-ส่ง (บางเส้นทาง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เอส และฟาซิลิตี้ เซอวิสเซส จำกัด
1087 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110