บริษัท นาคร15 เซอร์วิส จำกัด
เป็นบริษัท Recruitment และ Outsource จัดหาตำแหน่งงานทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ พนักงานขับรถ ไปจนถึงบุคคลากรต่างๆในสำนักงาน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาคร15 เซอร์วิส จำกัด
119-122
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110