บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด
KC คือ บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อข่ายบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ AYCAL , ที่ได้รับมอบอำนวจดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการด้านกฎหมาย บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีละดำเนิ่นธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด
101 ซอยรามคำแหง 34 (เกศรี) ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240