บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด เป็นบริษัทบริหารงานภายใต้มูลนิธิ รวมใจพัฒนา โดยตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวที่ถูกต้อง มาให้เเกษตรกรได้นำมาใช้ โดยดำเนินการโดยไม่หวังผลประกอบการ หรือไม่หวังกำไร โดยบ.ได้รวบรวมนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงจากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายดำเนินงานพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวลูกผสมและพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองความต้องการหลักของประเทศ โดยผลงานจะถูกกระจายไปสู่ผู้ใช้คือเกษตรกร และครบวงจรสู่ตลาดคนกลางเพื่อการบริโภคและส่งออก
สวัสดิการ
  • ตามระเบียบปฎิบัติของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
Ruam Jai Pattana Kwarmroo Co. 98 m.17,
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
วิธีการเดินทาง
  • https://www.google.co.th/maps/dir//14.0455892,100.6042162/@14.0455476,100.6040445,16z?hl=en
ใช้งานแผนที่
event langing page