ดำเนินธุรกิจจัดหางาน เพื่อพัฒนาแรงงานในประเทศไทยให้มีคุณภาพ โดยจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศตามระบบโครงฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกรมการจัดหางานประเทศญี่ปุ่น พร้อมวิสัยทัศน์และการทำงานสไตล์ญี่ปุ่ ขณะนี้บริษัทกำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นมาร่วมงาน
สวัสดิการ
1.โบนัสหรือคอมมิชชั่น 2.ค่าประกันสังคม/ ค่าประกัน / ค่ารักษาพยาบาล 3.เครื่องแบบพนักงงาน 4.เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ 5.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bigone Oversea Manpower Co.,Ltd.
366/9 หมู่ 1 ซอยบ้านหนองขอนกว้าง
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เว็บไซต์: https://www.facebook.com/BigoneOversea/
วิธีการเดินทาง
1.รถประจำทาสาย 6, 44, กุมภาวาปี 2.รถตู้หรือรถบัสอุดร-ขอนแก่น/ อุดร-กาฬสินธุ์/ อุดร-โคราช 3.ยานพาหนะส่วนตัว