บริษัท แมค-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แมค-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
สวัสดิการ
โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ เงินปรับประจำปี ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง(ต่างจังหวัด) ค่าน้ำมัน(ตามตำแหน่ง) ค่าโทรศัพท์(ตามตำแหน่ง) ประกันอุบัติเหตุ ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ
บริษัท แมค-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่