บริษัท นอร์ทเทิร์น เอสพี ไปป์​ จำกัด
ประกอบกิจการออกแบบเครือข่าย สร้างเครือข่าย สร้างบ่อพัก ท่อร้อย สารเคเบิ้ล รวมทั้งติดตั้ง.
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอร์ทเทิร์น เอสพี ไปป์​ จำกัด
337 หมู่8
ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180