บริษัท พารากอน เคมิคอล จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์เท็กไทล์ เพื่อสิ่งทอ
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน) 3.โบนัสประจำปี 4.งานเลี้ยงประจำปี 5.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พารากอน เคมิคอล จำกัด
68/1 หมู่ 1 ซอยจงเจริญ
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570