บริษัทรับจัดงานอีเวนท์ นิทรรศการ การประชุม งานการแสดง โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สวัสดิการ
สวัสดิการ -โบนัส -ศึกษาดูงานต่างประเทศ -ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบทเทอร์เวอร์ค จำกัด
เลขที่ 40 ซอยเทศบาลรังสรรค์เหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900