บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
ประกอบธุรกิจการขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
ติดต่อ
บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
87 หมู่ที่ 6
ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120