บริษัท พิกเซล พุชเชอร์ จำกัด
ประกอบกิจการพัฒนาระบบซอฟแวร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยขยัน - อาหารกลางวัน - ปรับเงินเดือนตามนโยบายของบริษัทฯ - โบนัสประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพ พนักงาน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิกเซล พุชเชอร์ จำกัด
เลขที่ 10 หมู่ที่ 10
ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250