บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด
บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายได้แก่ ไม้สับ (Wood Chips), กะลาปาล์ม(Palm kernel Shell), ทะลายปาล์ม(Empty Fruit Bunch), ใยปาล์ม(Mesocarp fiber), เมล็ดในปาล์ม(Palm Kernel), ขี้เลื่อยอัดเม็ด (Wood Pellet) เป็นต้น ยอดจำหน่ายมากกว่า 500,000 ตันต่อปี กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่มโรงงานไฟฟ้าชีวมวล, โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ โดยบริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งระบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเคแอล เอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด
กทม. / สุราษฎร์ธานี
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร