JobThai
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายบ้านสำเร็จรูป และห้องน้ำสำเร็จรูปคุณภาพสูงสำหรับคอนโดมิเนียมที่มีระดับและส่งออกตลาดต่างประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เหล็กต่าง ๆ
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันอุบัติเหตุ , สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกันสังคม , เบี้ยขยัน , รถรับ-ส่ง
ติดต่อ
Lucky Building System Co., Ltd.
51/8 ม. 18
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130