บริษัท เนเจอร์คอสโปรดักส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์
สวัสดิการ
-เงินเดือน -เบี้ยเลี้ยง (พนักงานขาย) -ค่าสึกหรอ (พนักงานขาย) -คอมมิชชั่น (พนักงานขาย) -โบนัส -อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนเจอร์คอสโปรดักส์ จำกัด
598 ถ.ประชาอุทิศ
แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140