บริษัท นาราธร 14 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ติดตั้งแก๊สรถยนต์ จำหน่ายอุปกรณ์ติดต้ืงแก๊ส และรับตรวจสภาพรถใช้แก๊ส NGV ,LPG ติดตั้งอุปกรณ์ GPS
สวัสดิการ
- ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาราธร 14 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
49/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120