กองทุนการออมแห่งชาติ ( National Savings Fund ) หรือ กอช. ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนบำนาญสำหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระ ให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิตยามเกษียณของตนเอง ให้ประชาชนมีการออมเงิน โดยมี กอช. เป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานหลายตำแหน่ง
สวัสดิการ
 • ค่าครองชีพ
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัส
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  กองทุนการออมแห่งชาติ ( National Savings Fund )
  ชั้น 2-3 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  เว็บไซต์: www.nsf.or.th
  วิธีการเดินทาง
  สายรถประจำทางที่ผ่าน 29 ,34 ,59 , 503 ,510 ,522 , 26 ,513 536 ทางด่วน ,12 ,62 ,77 ,140 ,509 ,515 18 , 63 ,97 , 54 36 ,36ก,204 ,551 ,39 สายรถประจำทางที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 510 ,96 ,168 ,502 ,18 , 63 ,166 ,24 ,529 ,139 ,14 ,69 ,74 ,8 ,88 ,92 ,93 ,104