ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายชีวภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนโอโซนกรุ๊ป จำกัด
เลขที่192 หมู่10
ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210