บริษัท 949 ซัพพลายส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและติดตั้งระบบระบบเคลือบพื้น Stonhard มากว่า 25 ปี และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภัณฑ์โครงสร้างแ ละตะแกรงสำเร็จรูปพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส Fibergrate เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและควบคุมคุณภาพจากประเทศอเมริกา กลุ่มลูกค้า Stonhard และ Fibergrate ในประเทศไทยประกอบด้วยผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องดืม ยา และผู้ผลิตชิ้นส่วน
นโนบายสำคัญของบริษัท 949 ซัพพลายส์ คือการรักษาคำมั่นสัญาต่อลูกค้า สรรหาระบบพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งานให้กับลูกค้า รวมถึงการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Stonhard และ Fibergrate ในประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกับ Stonhard และ Fibergrate ทั่วโลก
สวัสดิการ
  • - เงินเดือนพิจราณาตามความสามารถและคุณสมบัติ
  • - ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าเสื่อม
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยงในกรณีทำงานต่างจังหวัด
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
184/7 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น10 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-645-2600
แฟกซ์: 02-645-2744
เว็บไซต์: www.949supplies.com