ROTTERDAM OVERSEAS NETWORK (THAILAND) Co., Ltd.
รับจัดระวางขนส่งทุกชนิด
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROTTERDAM OVERSEAS NETWORK (THAILAND) Co., Ltd.
เลขที่ 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1403 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.rotterdamoverseas.net