บริษัท PCN Marketing and Distribution กรุ๊ป จำกัด หรือ PCN เป็นบริษัทที่มีเชี่ยวชาญด้านการวางแผน กลยุทธ์การตลาด และ กระจายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เราเป็น ONE STOP SOLUTION สำหรับเจ้าของแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ที่ต้องการจะกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงในประเทศไทย และต้องการผู้ช่วยในการวางแผนการตลาดที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่งบประมาณที่เหมาะสม
ติดต่อ
PCN Marketing & Distribution Co.,Ltd
66/1
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์: PCN.co.th