บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 ที่จังหวัดนครปฐม และในปี พ.ศ.2531 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงงานมายังจังหวัดกำแพงเพชร จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง เช่น ผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งในแต่ละปี บริษัทฯมีรายรับไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันล้านบาท บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ กำลังต้องการบุคลากรที่ต้องการความท้าทาย มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เพื่อร่วมศักยภาพทีมงาน รองรับการเติบโตในอนาคตและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น34 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โรงงาน : 333 หมู่ 9 ถนนกำแพงเพชร-ท่ามะเขือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - บ้านพักพนักงานสำหรับโรงงานกำแพงเพชร (ฟรีน้ำไฟ) - ปรับเงินเดือนประจำปี / โบนัส - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เริ่มต้น ปีละ 8 วัน) - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
408/144 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า สถานีอารีย์ ทางออก 4 เดินลงฝั่งลาวิลล่าอารีย์ เดินย้อนกลับมาผ่าน IBM, ธนาคารกสิกรไทย ตึกอยู่ปากซอยสายลม ขึ้นมาชั้น 34 ใช้ลิฟท์ในสุดโซนสูง รถส่วนตัว พิกัด พหลโยธินเพลส ปากซอยสายลม ถนนพหลโยธิน (ที่จอดของอาคารค่อนข้างจำกัด)