BTNK Co.,Ltd.
บริษัท บีทีเอ็นเค จำกัด เปิดทำการตั้งปี 2554 เเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป มีผู้บริหารเป็นชาวเกาหลีใต้ และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทเกาหลีใต้
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BTNK Co.,Ltd.
222/160 Eco Space
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540