บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และจรูญรัตน์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจชุบชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และจรูญรัตน์ จำกัด
เลขที่ 198/9 หมู่ที่ 1
ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220