บริษัท ก่อสร้างบางกอก จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก่อสร้างบางกอก จำกัด
125/2 ซอยจันทน์ 32 ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120