บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการด้านการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์อุตสาหกรรม ปั๊มน้ำ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระดือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และการพัฒนา
สวัสดิการ
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - รายได้ที่เหมาะสม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดิสัน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
168 หมู่ 1
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
ใช้งานแผนที่