บริษัท.อาร์.เค ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่เนื้อที่ 33 ไร่ ณ เลขที่ 260 หมู่ 8 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตลำไยอบแห้งและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ คุณราม และคุณกาญจนา พงศ์พฤกษทล ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตลำไยอบแห้งมานับ 10 ปี บริษัท อาร์.เค ฟู๊ด จำกัด ถือได้ว่าเป็นบริษัทแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้นำเทคโนโลยีทางด้านเตาอบไอน้ำมาเข้ามาใช้ในกิจการลำไยอบแห้ง โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มต้นสร้างตู้อบไอน้ำเพียง 18 ห้อง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 18 ห้อง ปี พ.ศ. 2550 ได้สร้างเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 24 ห้อง ทำให้ในปัจจุบันได้มีตู้อบทั้งหมดจำนวน 60 ห้อง สามารถรองรับลำไยสดได้ถึง 250,000 กิโลกรัมต่อวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
RK Food co., th
260 หมู่ที่ 8
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120