ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 745/4 ซอยอยู่เจริญ29 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310