นำเข้า-ส่งออกอัญมณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Ressigeac Gems Co.,Ltd.
1249/116 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเจริญกรุง
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500