บริษัท นิสซิน เทคนิส (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการประเภทการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ 500 บาท - เบี้ยขยัน 400-1000 บาท - ค่าอาหาร 15-50 บาท - ค่าเดินทาง 35-50 บาท - ค่ากะ 50 บาท/คืน - โบนัสประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิสซิน เทคนิส (ประเทศไทย) จำกัด
92 หมู่ที่ 3 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
ใช้งานแผนที่