บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
ให้บริการสร้างสถานีฐาน และติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยครอบคลุมตั้งแต่การ สำรวจ, ออกแบบ, ก่อสร้าง, วางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง, ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงให้บริการด้านวิศวกรรมงานระบบต่างๆ สำหรับอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบ ปรับอากาศ, ระบบป้องกันอัคคีภัย
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , ประกันชีวิต , ค่าทำขวัญบุตร , เงินช่วยเหลืองานศพ , งานแต่ง , งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี , ท่องเที่ยวประจำปี , ปรับเงินเดือนประจำปี , โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์ จำกัด
52/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.grouptech.co.th