บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด
เป็นธุรกิจศูนย์การค้าน้ำพุพลาซ่า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำพุพลาซ่า จำกัด
825 ถนนนรสิงห์
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่