Paris Bangkok Bakery Co., Ltd.
ประกอบกิจการประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเบเกอรี่แช่แข็ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Paris Bangkok Bakery Co., Ltd.
527 หมู่ที่ 7
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140