โรงเรียนสอนบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร Pronality Academy
โรงเรียนสอนบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร Pronality Academy เป็นสถาบันจัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร และสอนการแสดง ของ ครูฝน น้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ ซึ่งจะมีการสอน ทั้งภายในบริษัท และนอกสถานที่ เช่นโรงแรม และจะมีไปต่างจังหวัดบ้างบางคราว ตามการตกลงของลูกค้า ซึ่งผู้ที่จะได้มาทำงานที่นี่ จะได้พบปะคนหลากหลายอาชีพ ไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ทั้งดารา นักร้อง นักแสดง และคนในสาขาอาชีพ อื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นงานที่สนุก และท้าทาย เพราะได้พัฒนาตัวเองทุกวัน
มีโบนัสประจำปี และประกันสังคม (หลังจากผ่านโปร)
โรงเรียนสอนบุคลิกภาพเเละการสื่อสาร Pronality Academy
25/14 RCA (โซน H)
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
RCA ใกล้สถานีตำรวจมักกะสัน