PYN HOUSE CO.,LTD.
บริษัทพีวายเอ็นเฮ้าส์ จำกัด บริษัทชั้นนำในสามจังหวัด ให้บริการ ออกแบบ บริหาร ก่อสร้างบ้านสวยครบวงจร พร้อมแนวคิดใหม่ คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างตลอดจนการบริการ ให้มีมาตรฐานภายใต้หลักประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PYN HOUSE CO.,LTD.
97
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
เว็บไซต์: www.facebook.com/pynhouse
ใช้งานแผนที่