สำนักข่าวดิจิตอลเฉพาะด้าน
เอ็ม รีพอร์ต คือสำนักข่าวอุตสาหกรรมและนิตยสารออนไลน์ ที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อการผลิตให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรม ผ่านข้อมูลและข้อวิเคราะห์ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ของเทคโนโลยี และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยระดับมหภาค
รายงานข่าวสารและข้อมูลทุกวัน
เอ็ม รีพอร์ต รายงานข่าวสารและข้อมูลในทุกวันทำงานผ่านช่องทางดิจิตอล ทั้งทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ และ You Tube โดยคัดสรรมาเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนเลือกเครื่องจักรที่ดีให้แก่นักอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ เครื่องจักร การแปรรูปโลหะ วิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ และหุ่นยนต์
เพื่อการลงทุนในเครื่องจักรที่เหมาะสม
เอ็ม รีพอร์ต เชื่อว่าการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง การเลือกเครื่องจักรที่ดีจะสร้างผลกำไร ในทางกลับกันการเลือกเครื่องจักรที่ผิดจะเป็นการลงทุนที่สูญเปล่า
พันธมิตร
เป็นพันธมิตรกับสำนักข่าว นิกกัน ชิมบุน แห่งประเทศญี่ปุ่น, สำนักข่าว ตงฮั้ว และสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ ของประเทศไทย และ สำนักพิมพ์อื่นจากอเมริกาและยุโรป
ข้อมูลและข่าวสารที่เชื่อถือได้
สิ่งจำเป็นในทุกการตัดสินใจ คือข้อมูลและข่าวสารที่เชื่อถือได้ ครบทุกเรื่องสำคัญ และทันต่อเหตุการณ์ ด้วยเหตุนี้เอง เอ็ม รีพอร์ต สำนักข่าวและนิตยสารออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการจึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มนักอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดเฉกเช่นเดียวกันนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนในการสร้างแรงกระเพื่อม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ผ่านการลงทุนที่ชาญฉลาดและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต
-เศรษฐกิจภาพรวม
-ความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม
-เทรนด์และนวัตกรรม
-นโยบายภาครัฐ
-เจาะลึกธุรกิจและการลงทุน
-ข้อมูลด้านสถิติและการจัดอันดับ
-ข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการผลิต
-ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
-ข่าวการจัดงานและกิจกรรม
กำหนดการเปิดตัว
Soft launch วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เริ่มส่งข่าวออกในทุกวันทำงาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไตรมาสแรกปี 2561
สวัสดิการ
  • -ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • -วันลาพักร้อนที่เพิ่มขึ้นตามอายุงาน
  • -ค่าเดินทางและที่จอดรถ สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องเดินทาง
  • -ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องรองรับการติดต่อทางโทรศัพท์และช่องทางผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งในและนอกเวลาทำงาน
  • -อื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
4345 Sukhumvit Road,
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-399-5908-9
แฟกซ์: 02-399-5908-9
เว็บไซต์: www.mreport.co.th
วิธีการเดินทาง
1. รถไฟฟ้า: BTS ลงสถานีบางนา เดิน 5 นาทีมาที่ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค , 2. ทางด่วน: ใช้ทางด่วนบางนา-ทางออกสมุทรปราการ ชิดซ้ายเข้าอาคารตรงจุดลงทางด่วนได้ทันที เพื่อเข้าอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
ใช้งานแผนที่