ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีสุวรรณ
ประกอบกิจการ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างครอบวงจร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบื้ยขยัน - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ศรีสุวรรณ
49 หมู่ 2
ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
วิธีการเดินทาง
-รถประจำทาง -รถจักรยานยนต์
ใช้งานแผนที่