บริษัท บลูเจย์ จำกัด เป็นบริษัท SME ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และส่งสินค้าประเภท ผักสด และผลไม้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ ในลักษณะครบวงจร ซึ่งบริษัทต้องการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ เราต้องการผู้ร่วมงาน ที่มองหาโอกาส และความท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวไทย ครัวโลก"
สวัสดิการ
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. เงินล่วงเวลา
  • 3. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
51 ซอยโชคชัย4 ซอย 28 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: 02-514-3230, 081-815-2634
ใช้งานแผนที่