ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งแก้วบ๊อกซ์
ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายกล่องกระดาษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ่งแก้วบ๊อกซ์
131/7 หมู่ที่ 14
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540