บริษัท ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย์ จำกัด
ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทั้งทัวร์ต่างประเทศ และภายในประเทศ ก่อตั้งมากว่า 30 ปี โดยมุ่งให้บริการด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เรียกว่า “One Stop Travel Service”
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนซ์ สปอท ฮอลิเดย์ จำกัด
73 อาคารธุรกิจบัณฑิตย์ ถ.พระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.nsholiday.com
ใช้งานแผนที่