ผลิต เครื่องจักร ที่ใช้ในธุรกิจการเกษตร
1 ตำแหน่ง
1.
20 ก.ย. 62
พนักงานธุรการ
pinlocation
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
ติดต่อ
101 หมู่ 2
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 095-936-5506