ร้านกาแฟ Inreang Coffee
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์ล และไม่มีแอลกอฮอล์ล
สวัสดิการ
  • - มีประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านกาแฟ Inreang Coffee
40/19 ซอยวิภาวดี 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900