คลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยคลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้นั้นดำเนินงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ พร้อมด้วยนักเพาะเลี้ยงตัวอ่อน/นักวิทยาศาสตร์ที่ชำนาญการดูแลตัวอ่อนในกระบวนการเด็กหลอดแก้วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI แล้ว คลินิกสยามเฟอร์ทิลิตี้ยังให้บริการการรักษาภาวะมีบุตรยากที่หลากหลาย ด้วยการให้บริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง
1 ตำแหน่ง
1.
14 ต.ค. 62
ผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
12,000-17,000
ติดต่อ
361/3-4 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 063-202-5077, 02-116-5905
เว็บไซต์: www.siamfertility.com