เป็นผู้นำด้านการผลิต สลักภัณฑ์ น็อต สกรู และ ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เหนือชั้นด้วยความชำนาญ ประสบการณ์ของบุคลากร
ติดต่อ
บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด
เลขที่ 51/2,51/15 หมู่ที่ 1 ถนน บางนา-ตราด ก.ม.36
ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์: 083-298-8268