Bright Property Services(Thailand) Co.,Ltd เป็นบริษัทบริการจัดการนิติอาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของคอนโดและบ้านจัดสวนของจีน ที่เข้ามาบุกตลาดที่ไทย ในปี2560 เป็นองค์กรที่มีมโนธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันดำเนินอยู่ 5 โครงการ คือ 1.โครงการบ้านจัดสวน Lake Serene Rama2 2.โครงการคอนโด Artisan 3.โครงการคอนโด CLOUD-Thonglor 4.โครงการคอนโด CLOUD Residence SKV23 5.โครงการคอนโด The LIVIN
สวัสดิการ
มีประกันสังคม ประกันสุขภาพและประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทินบริษัท อย่างต่ำ 13 วัน ลาพักร้อน 6 วัน/ปี ครบปีที่2 เพิ่ม 2วัน ลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจราชการ 3 วัน/ปี และวันหยุดอื่นตามกฏหมายแรงงานกำหนด โบนัสประจำปี เครื่องแบบบางตำแหน่ง ค่าโทร ค่าเดินทางบางตำแหน่ง
ติดต่อ
Bright Property Services(Thailand) Co.,Ltd.
99 Artisan Ratchada, Soi Pracha Uthit 24, Ratchadapisek R.,
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วิธีการเดินทาง
MRT ศูนย์วัฒนธรรม ประตูที่1 ถ.เทียมรวมมิตร ติดกับโรงแรม S
ใช้งานแผนที่