บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
- ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ตั้งแต่ปี 2501 ผลผลิตมีจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต ทั้งในด้านเครื่องจักรกล และระบบคุณภาพ เพื่อขยายกำลังการผลิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยมาอย่างต่อเนื่อง
- สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273/8-9 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
- โรงงาน เลขที่ 11 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
- สำนักงานสาขา เลขที่ 36/102 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
สวัสดิการ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - ชุดฟอร์มพนักงาน
  • - กองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
  • - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
36/102 อาคาร PS Tower ชั้น 31 ซอยสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: 118.174.37.214/about.html
วิธีการเดินทาง
  • BTS, รถโดยสารประจำทาง, อื่นๆ