บริษัท จิงเจิ่ง พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จิงเจิ่ง พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
122/50 หมู่ที่
ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ใช้งานแผนที่