Bangkok Cytogenetics Center Co., Ltd.
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมและดีเอ็นเอจากคุณแม่ตั้งครรภ์ รวมทั้งนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์และน้ำยาสำหรับห้องปฏิบัติการ
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • -ประกันชีวิตกลุ่ม
  • -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • -โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bangkok Cytogenetics Center Co., Ltd.
65/18 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/6 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: bccgroup-thailand.com