ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ หาคนงานให้บริษัทต่าง ๆ "บริษัท แอลพีเอส ซับคอนแทรค จำกัด" ในกลุ่มบริษัท แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพ ISO9000:2015 โดยมีความเชื่อถือและเชื่อมั่นของลูกค้าในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่นชิ้นส่วนยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ มีความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ หลายตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายงานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
สวัสดิการ
- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าครองชีพ - เบี้ยขยัน - รางวัลอายุงาน - ท่องเที่ยวประจำปี - ปรับเงินประจำปี - โบนัส - เครื่องแบบพนักงาน - ฝึกอบรม/สัมมนา - ค่าเดินทาง (บางตำแหน่งงาน) - ประกันชีวิต-ประกันกลุ่ม - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ค่าตำแหน่ง - ค่าน้ำมัน - เงินฉุกเฉิน - เงินช่วยเหลืองานบวช งานศพ งานแต่งงาน เป็นต้น
ติดต่อ
บริษัท แอลพีเอส ซับคอนแทรค จำกัด
เลขที่ 450-450/1 หมู่ที่ 1
ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์: http://www.lpsgroup.co.th